poskytované služby

 • Běžná ordinace praktické lékařky včetně preventivních prohlídek
 • Závodní preventivní péče /není  hrazeno pojišťovnou/
 • Alternativní léčba /není  hrazeno pojišťovnou/-homeopatie, akupunktura
 • Inhalace
 • Měření tělesného tuku  /není  hrazeno pojišťovnou/
 • Měření kotníkových tlaků/ prokrvení dolních končetin/- hrazeno pojišťovnou u rizikových pacientů nad 60 let,, u našich registrovaných pacientů nad 50let jako nadstandard  zdarma v rámci preventivní prohlídky/
 • Monitirování krevního tlaku 24 hodin přístrojem SCANLIGHT III
 • Měření oxygenace prstovým oxymetrem
 • Orietační spirometrie
 • Stanovení INR/srážlivost/ a CRP/pro pomoc při rozhodování o nasazení antibiotika/ z kapky krve
 • Test na mikroskopické-okultní krvácení/ od 50 let hradí pojišťovny/
 • Ošetření Bioptronovou lampou / není  hrazeno pojišťovnou/
 • Nadstandardní očkování po předchozí domluvě /není  hrazeno pojišťovnou/
 • Pacientům umožňuji komunikaci  e-mailem
 • Prohlídky  k řidičskému průkazu, zbrojnímu průkazu atd /není hrazeno pojišťovnou/

Od 1.8.2013 poskytujeme  zájemcům o alternativní medicínu konzultace a léčbu.-AKUPUNKTURA,HOMEOPATIE,TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA. Tuto službu poskytuje MUDr Ivan Brabec v odpoledních hodinách, v ordinaci, po předchozím objednání  /osobně,e-mailem,telefonicky/. Alternativní medicína není hrazena pojišťovnami.Ceník  je k dispozici v čekárně.
od 1.2.2014 jsme schopni  konzultace zpřesnit vyšetřením na přístriöji SUPERTRONIC
 Od 1.8.14  jsme získali  certifikát na provádění ošetření pohybového aparaátu  Dornovou metodou
a na Breussovu masáž./ není hrazeno pojišťovnami./
Od 1.10.2014  máme školení a certifikát na Masáž lávovými kameny
Od 1.11.2014  provádíme čínskou masáž Tchuej na
Nezapomeňte,že na veškeré odběry se musíte předem objednat u  sestry