o lékaři

MUDr. Alena Brabcová

 • Promoce 1979 FVL UK Praha
 • Praktická lékařka pro dospělé
 • od  roku 2015 Akreditované pracoviště pro výuku VPL

Další:

 • Kurs závodní preventivní péče  Praha
 • Kurs odvykání kouření
 • Kurs homeopatie  Institutu Boiron zakončený zkouškou v ILF Praha 1996
 • Kurs Dornova metoda, Brerussova masáž, Masáž lávovými kameny
 • kurs měření energie na akupunkturních drahách dle dr Volla/ Supertronic/

MUDr Ivan Brabec

              Promoce 1978 FDL UK Praha-praktický pediatr

              Kurs  akupunktury  zakončený zkouškou v ILF Praha 1992

              Kurs homeopatie institutu Boiron zakončený zkouškou v ILF Praha

               1996

             4 semestry tradiční čínské medicíny

 • Kurs Dornova metoda, Brerussova masáž, Masáž lávovými kameny
 • kurs měření energie na akupunkturních drahách dle dr Volla/ Supertronic/
 • Kurs čínské masáže  Tchuej na

MUDr Svitlana Mygalega

Vystudovala a promovala na Fakultě všeobecného lékařství Užhorodská národní universita

Atestovala v oboru Rodinné lékařství na Užhorodské národní universitě 2012

Aprobační zkoušku a zkoušku z Českého jazyka složila v Praze v roce 2014, získala povolení MZČR k výkonu práce lékaře na území ČR

Od 2015 je zařazena do předatestační přípravy pro obor Všeobecné praktické lékařství

od 2/2018 Certifikát o ukončení Základního kmene /oprávněna pracovat samostatně pouze s možností telefonické konzultace se školitelem/ Certifikát vydán  Institutem pro další vzdělávání lékařů/ILF/ Praha

Sestra Jana Košková

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Liberci

Účastní se pravidelně celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

Je oprávněna pracovat jako Registrovaná sestra bez odborného dohledu.